Wie zijn wij? 

    We zijn een gezellig gemengd koor, dat onder leiding staat van dirigent Bernard Smidt. Onze bezetting is vierstemmig: sopraan, alt, tenor en bas. De repetities zijn op dinsdagavond van half acht tot half tien in het clubgebouw van SV Bovenburen aan de Tromplaan 86 in Winschoten.

    * Klik op de foto voor een vergroting.

    Regiokoor 'Boven wotter'
    Nadere informatie via Stef Arends (0597 852 603 / 06 166 34 718) of s.arends@bovenwotter.com.